SELIDBE ZA NEMAČKU

Selidbe za Srbiju i selidbe za Nemačku je jedna od usluga koje pružamo. Selidbe za instoranstvo, tj selidbe za Nemačku ili Srbiju, traže posebnu dokumentaciju vaših stvari.

Selidbe robe i stvari za Srbiju i Nemačku, tj prevoz je regulisan medjunarodnim propisom, pa je važno tj nephodno pripremiti carinsku dokumentaciju, odnosno kontaktirati nas, kako bi vas informisali oko detalja i poslovima koje bi trebalo uraditi, kako bi vaša selidba za Srbiju ili Nemačku protekla glatko i bez problema.

Za selidbe za Nemačku ili Srbiju potrebno je uraditi sledece:

– Svaku kutiju, stvar ili deo nameštaja je potrebno označiti odgovarajućim oznakama, jer će se kasnije redom unositi u spisak selidbenih stvari.
– Pripremiti propratnu dokumentaciju koja prati selidbu na ime osobe koja se seli.
– Bitna stavka je i merenje težine stvari na vozilu koje je predvidjeno za selidbu.
– Na carini nakon rascarinjenja selidbenih stvari, vlasnik ima mogućnost da skladišti stvari u lokalnom magacinu odakle može da preveze stvari do adrese u željeno vreme.

Za sva vaša pitanja u vezi sa prevozom pošiljki, paketa, robe, stvari ili selidbama na relaciji Srbija – Nemačka i Nemačka – Srbija vam stojimo na raspolaganju.